fbpx

Általános szerződési feltételek

ÁSZF
BIOTERMELOTOL.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a www.biotermelotol.hu internetes
honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető friss zöldség és gyümölcs, illetve egyéb élelmiszerek és
egyéb termékek csomagküldő-kiskereskedelem (házhozszállítás) útján történő megrendelésének (a
továbbiakban: „Szolgáltatás”) feltételeit, valamint az azzal összefüggő lényeges körülményeket
tartalmazzák.

Az ÁSZF elfogadása előfeltétele a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételének, azaz a
megrendelések leadásának és a vásárlásnak. A vásárló a Szolgáltatás igénybevételének
megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, valamint a Kovács
Barna egyéni vállalkozó mint Szolgáltató Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát is (a
továbbiakban: „Szabályzat”). A Szabályzat a jelen ÁSZF szerves részét képezi és annak rendelkezéseire
figyelemmel értelmezendő, de külön pdf dokumentumként letölthető weboldalunkról .
Szolgáltatói adatok
Cégnév: Kovács Barna egyéni vállalkozó

Székhely: 4765 Csenger Petőfi u. 53.

Adószám: 67319604-2-35

Elektronikus elérhetőség: postmaster@biotermelotol.hu, kovacsbarna1989@gmail.com

Szerződés nyelve: magyar

Telefonos elérhetőség (ügyfélszolgálat) : 06 30 4706604

Ügyvezető: Kovács Barna 06 30 4706604

Vásárló

Az a regisztrált felhasználó, aki a Honlapon regisztrál és a Honlapon keresztül a Szolgáltatást igénybe
veszi, árut megrendel.

ÁSZF hatálya, módosítása
A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására. A legújabb
ÁSZF módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Szolgáltató a Honlap
látogatóit, illetve felhasználóit. ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba és
a módosítás közzétételét követően a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a Honlap
látogatója, illetve felhasználója elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a hatályos módosított
ÁSZF rendelkezéseit.

A biotermelotol.hu szolgáltatása
4.1. A Szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltató Honlapja az internet segítségével mind belföldről, mind pedig külföldről is elérhető.
Azonban a Szolgáltató a Honlapon keresztül igénybe vehető Szolgáltatást kizárólag Budapest és
annak agglomerációjába tartozó egyes települések közigazgatási határán belül tudja biztosítani. Ezen
területen kívül eső címre a Szolgáltató nem végez kiszállítást. Az érvénytelen megrendelések
számának csökkentése és az azzal járó esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a Honlap
szállítási információs oldalán ellenőrizhető, hogy végez-e a Szolgáltató az adott területre kiszállítást
vagy sem. Részletes lista elérhető a honlapon a szállítás menüpont alatt.

4.2 A Szolgáltatás igénybevételének feltételei

A Honlapon keresztül biztosított Szolgáltatás csak regisztrált felhasználók számára érhető el, akik
betöltötték a 18. életévüket, illetve nem természetes személy esetén jogszerűen bejegyzettek.

A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés létrejötte
5.1 Regisztráció folyamata

A regisztrációt a Honlap látogatója a Regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével tudja
elvégezni. A regisztrált felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokból eredő
szállítási, illetve egyéb problémákért és esetleges többletköltségekért és/vagy károkért a felelősség
kizárólag a regisztrált felhasználót terheli. A regisztrációról a felhasználó a megadott e-mail címére

visszaigazoló levelet küld a Szolgáltató. A folyamat során a Megrendelőnek érdemes a levélszemét
fiókját is megnéznie. A regisztrált felhasználó a biotermelotol.hu azonosítójának és/vagy jelszavának
elfelejtése, elvesztése esetén bármikor automatikusan kérheti a rendszertől jelszó emlékeztető e-
mailt a korábban megadott email címére. Az postmaster@biotermelotol.hu e-mail címen tud
segítséget kérni a Szolgáltatótól, amennyiben az email címét meg szeretné változtatni. A regisztrált
felhasználó az általa a regisztráció során megadott adatokat, beleértve a jelszót bármikor
módosíthatja a saját felhasználói fiókjának profil oldalán. A regisztrációt a regisztrált felhasználónak
egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie. A
Szolgáltatás a megrendelés leadásakor megadott szállítási címre teljesíti a szállítást.

Az postmaster@biotermelotol.hu e-mail címen tud segítséget kérni a Szolgáltatótól, amennyiben az
email címét meg szeretné változtatni.

A regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok
törlését, vagy módosítását bármikor kérheti a cégnek küldött elektronikus levéllel az
postmaster@biotermelotol.hu címen, a cég +36304706604 telefonszámán, a cég részére eljuttatott
levéllel postai úton a 4765 Csenger Petőfi u. 53. címen.

5.2 A Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejötte

A regisztrált felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével, a megrendelésének leadásával, illetve a
jelen ÁSZF, valamint ezzel egyidejűleg a Szabályzat elfogadásával írásbeli szerződést köt a
Szolgáltatóval. A szerződés tárgya a regisztrált felhasználó által a Honlapon keresztül megrendelt friss
zöldségek és gyümölcsök, illetve egyéb élelmiszerek és egyéb termékek megvásárlása és
csomagküldő-kiskereskedelem keretében történő házhozszállítása. A Szolgáltató a szerződést iktatja
és adatbázisában tárolja, mely szerződések hozzáférhetőek legalább 3 hónapon át a „Rendeléseim”
menüpont alatt. A Szolgáltató nem felel szerződésszegésért, illetve a nem szerződésszerű
teljesítésért azon esetekben, amelyek a Szolgáltató által elháríthatatlan külső okra (vis maior)
vezethetők vissza.

5.3 Megrendelés megerősítése

A regisztrált felhasználó az általa megrendelt tételekről, azok végleges jóváhagyását követően a
regisztráció során megadott elektronikus levelezési címére visszaigazoló e-mailt kap rögtön, de
legkésőbb 24 órán belül. Amennyiben ezen idő alatt nem érkezik meg a visszaigazoló email, a
felhasználó ellenőrizze spam (levélszemét) mappáját, illetve vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval a

Honlapon megadott elérhetőségek valamelyikén. A megrendelés akkor jön létre, ha azt a Szolgáltató
e-mail-ben visszaigazolja. Abban az esetben, ha bármely okból kifolyólag a Szolgáltató részben vagy
egészben nem tud eleget tenni a leadott megrendelésnek, arról – az akadály felmerülését követően
haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül – e-mailen és/vagy telefonon értesíti a megrendelést
leadó regisztrált felhasználót. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egészségvédelmi,
rendelkezésre állási, élelmiszerbiztonsági vagy egyéb megfontolásból saját belátása szerint a
regisztrált felhasználó által leadott rendelést illetően változtatásokat tegyen. Ilyen esetben a
Szolgáltató a tőle elvárható mértékben igyekszik előre tájékoztatni a változásokról a megrendelést
leadó felhasználót, illetve a tőle elvárható mértékben igyekszik a változással érintett rendelési
tételért kárpótolni más élelmiszerrel, azaz helyettesítő terméket felajánlani. Amennyiben a
megrendelést leadó felhasználó nem találja kielégítőnek a Szolgáltató által felajánlott élelmiszert,
elállhat a szerződéstől, nem köteles átvenni a részére felajánlott helyettesítő terméket, illetve annak
el nem fogadását az átvételt követően 24 órán belül jelezheti a Szolgáltatónak. Ebben az esetben a
következő rendeléskor jóváírjuk a helyettesítő termék értékét. Amennyiben az nem romlandó,
hanem hosszú szavatossági idejű élelmiszer, akkor vissza is hozzuk a következő szállításkor, ezért
megkérjük, hogy őrizze meg.

5.4Termékek származási helye, hűtést igénylő termékek szállítása

A szolgáltató hazai előállítású és termelésű élelmiszereket és egyéb termékeket forgalmaz néhány
kivételtől eltekintve pl. citrom, télen a hazai beszerzési forrás megszünése esetén bizonyos alap
zöldségek (pl. paprika, paradicsom). Abban az esetben, ha az időjárás következtében nem sikerül
hazai termelőtől beszerezni zöldséget, gyümölcsöt, akkor a szolgáltató fenntartja magának a jogot,
hogy a teljesítés érdekében import zöldséget vagy nagyon ritkán gyümölcsöt szállítson. Erre főleg a
téli időszakban kerül sor, amikor a fagy miatt például a Szolgáltató nem tud salátaféléket vagy
paprikát beszerezni. Ilyen esetben a szállítón ezt Szolgáltató igyekszik jelölni, de erre nem minden
esetben tud garanciát vállalni az idő rövidsége miatt, ezért bizonyos helyzetekben e-mailen jelzi a
vásárló felé. Szolgáltató weboldalán alap esetben – ha másképpen nem jelöli – minden termék
származási helye Magyarország. A zöldségek, gyümölcsök egy részét nem mindig ugyanattól a
termelőtől kerül beszerzésre, ezért a Szolgáltató nem adja meg a weboldalon a termelő nevét. Erre
vonatkozó információ a hírlevélben szerepel, illetve utólagos kérdés esetén a Szolgáltató megküldi a
pontos információt. A termelők nevét azért sem tudja a Szolgáltató minden esetben pontosan
megadni, mert a megrendelés és teljesítés között eltelt pár napban történhet változás, előfordul
olyan is, hogy több termelőtől vásárolunk egy terményt. Sokszor a termény leérik, vagy eső esetén
aznap éppen nem tud szedni a termelő, aki előző héten tudott, illetve fagyás miatt történhet hasonló
probléma.

5.5 Megrendelések egyeztetése, törlése

A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztrált felhasználó adatai nem
egyértelműek vagy valódiságuk kérdéses, a regisztráció során megadott telefonszámon és/vagy e-
mail címen felkeresheti a rendelést leadó felhasználót adategyeztetés érdekében. Bármely okból
sikertelen adategyeztetési eljárás esetén a Szolgáltató jogosult érvényteleníteni a megrendelést
egyidejűleg törölve a felhasználó regisztrációját. A megrendelés tartalmát pénteki kiszállítás esetén
szerda éjfélig lehet e-mailben módosítani, illetve törölni. Ezen határidőt követően a leadott és
visszaigazolt megrendelést elektronikusan már nem lehet törölni, azt a felhasználó – a minőségi
kifogás, illetve termékhelyettesítés esetét kivéve – köteles átvenni és kifizetni. A Szolgáltató
fenntartja magának a felhasználó fiókjának törlésére vonatkozó jogát, amennyiben a felhasználó
olyan áru átvételét tagadja meg, amely a leadott megrendelésének megfelelő és kifogástalan
minőségű, vagy amennyiben a felhasználó a megrendelés kiszállításakor nem tartja magát a
megrendelés átvételére vonatkozó időponthoz, illetve helyszínhez és ezzel várakozásra kényszeríti a
kiszállítót. Amennyiben a felhasználó a megrendelés kiszállításakor nem tartja magát a megrendelés
átvételére vonatkozó időponthoz, illetve helyszínhez és ezzel többletköltséget okoz a Szolgáltatónak
(pl. ismételt kiszállítás, parkolási bírság), a felhasználó köteles ezen többletköltséget a Szolgáltatónak
megtéríteni. A felhasználó törlésére az esetben is sor kerül, ha számláját nem egyenlíti ki, illetve
felszólító levelünkre nem reagál 8 napon belül.

5.6.1 Fizetési módok

Barion fizetési mód

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező, de lehetséges a regisztráció, elég megadni bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Felhasználható bankkártyák: Mastercars, Maestro, Visa, Electron, Amex. Bankkártya hiányában felhasználó használhatja előre feltöltött Barion egyenlegét, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel lehet feltölteni. Ebben az esetben e-mailcím és jelszó megadásával lehet fizetni. A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincs felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizze, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adja meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésző zöld színnel jelzi,ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.
A megrendelést leadó felhasználó a Szolgáltatás keretében leadott rendelésének ellenértékét (i) a
megrendelt csomag átvételekor készpénzben, (ii) átutalással vagy (iii) a Honlapon keresztül elérhető
fizetőfelületen keresztül teljesíti. A házhozszállítás díja a megrendeléssel együtt kerül kiszámolásra a
megrendelést leadó felhasználó által megadott szállítási címtől függően. A felhasználó a Honlap
szállítási információs menüpont alatt tájékozódhat egyúttal az adott címre történő házhozszállítás
díjáról is. A házhozszállítás díját a megrendelés végleges jóváhagyásakor a Honlap szintén kijelzi a
felhasználó számára és hozzáadja a végösszeghez. A Szolgáltató a rendelés kézbesítésével egyidejűleg
adja át a Szolgáltatásra vonatkozó számla vagy nyugta eredeti példányát (k1véve halasztott fizetés
esetén) a rendelést leadó felhasználó részére. Amennyiben a rendelés ellenértéke részben vagy
egészben nem került a tervezett kiszállítási napig átutalásra, bankkártyával kiegyenlítésre, illetve a
rendelés kézbesítése alkalmával készpénzben rendezésre, a Szolgáltató jogosult megtagadni a leadott
rendelés teljesítését, illetve kézbesítését. A Szolgáltató egyéni elbírálás alapján halasztott fizetésre (8,
15, 30 nap) is tud lehetőséget biztosítani rendszeres megrendelők számára. Ebben az esetben a
számla az átutalást követően kerül kiszámlázásra.

5.7 Termékek ára

A Szolgáltató a Szolgáltatás keretében vásárlásra felajánlott friss zöldségeket és gyümölcsöket,
valamint egyéb élelmiszereket és egyéb termékek a Honlapon feltüntetett árakon kínálja, amelyek
magukba foglalják az általános forgalmi adót. A Szolgáltató ezen árakat jogosult bármikor
megváltoztatni azzal, hogy azok a Honlapon történő közzétételük időpontjától hatályosak, de a már
jóváhagyott rendelések ellenértékét nem befolyásolják. A weboldalon a termékek egységára is
megtalálható. Amennyiben a Honlapon valamely rendszerhibából, vagy külső körülményből adódóan
nem a tényleges ár került feltüntetésre, így különösen, ha nyilvánvalóan túl alacsony az ár, akkor a
Szolgáltató nem köteles a hibás árral érintett tétel(eke)t a hibás áron értékesíteni a leadott
megrendelés keretében, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítését a megrendelésnek,
amelyet a megrendelést leadó felhasználó elfogadhat, vagy visszautasíthat a megrendelését képező
további tételekre vonatkozó rendelés fenntartásával, vagy a teljes rendeléstől történő elállás mellett.

5.9 Megrendelések házhozszállítása

A Szolgáltató a leadott megrendeléseket az alábbi táblázatban foglaltak szerint teljesíti:

A felhasználó által csütörtök délig leadott megrendelés azonos naptári hét pénteki napján kerül
kiszállításra. Ünnepnapok esetén kimaradhat bizonyos szállítási nap. A következő szállítási nap mindig
jelezve van a nyitóoldalon. A kiszállítás napjáról a felhasználó a megrendelést visszaigazoló e-mailben
is tájékoztatást kap. A szállítást megelőző napon a Szolgáltató pontosabb szállítási időpontról (tól-ig
intervallumról) is értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a megrendelés kézbesítése sikertelen a
korábban értesítésben megadott időpontban, a Szolgáltató a megrendelést leadó felhasználóval
telefonon kísérletet tehet egy újabb kézbesítési időpont leegyeztetésére, vagy vissza szállítja azt a
Szolgáltató raktárhelyére ahonnan a felhasználó 8 naptári napon belül még átveheti a
megrendelését, amennyiben az nem tartalmaz gyorsan romló élelmiszert. A sikertelen kiszállítás
költsége és a gyorsan romló termékek értéke is a Megrendelőt terhelik. A sikertelen kézbesítési
kísérletet követően a Szolgáltató jogosult a leadott megrendelést érvényteleníteni és törölni, továbbá
törölni a felhasználó fiókját is, amennyiben a sikertelen kézbesítés megismétlődik. Vasárap éjfél /
szerda éjfél elött érvénytelenített és törölt, azonban előre kifizetett megrendelések tekintetében a
Szolgáltató pénz-visszafizetési kötelezettséggel tartozik a felhasználó felé.

Minimális rendelési összeg 4.990,- Ft, amely alatt a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek a leadott
megrendelést. A megrendelések házhozszállítása kerülettől függően történhet ingyenesen vagy

díjazás ellenében. A házhozszállítás részletes leírását a honlapon található Vásárlási Feltételek
tartalmazzák, amelyek jelen ÁSZF részét képezik.

5.11 Továbbértékesítés

A regisztrált felhasználó az ÁSZF elfogadásával és a rendelés leadásával elfogadja, hogy semmilyen
körülmények között nem jogosult a megrendelt termékeket továbbértékesíteni, sem feldolgozni,
mivel számlánk nem tartalmaz egyedi tételazonosítót.

Vásárló jogai, kötelezettségei. Elállási jog gyakorlása
A megrendelést leadó felhasználó a megrendelés kézbesítését követően a leadott rendelés azon
tételeit, amelyek jellegüknél fogva nem gyorsan romlandóak (tehát nem friss zöldség, gyümölcs) 8
munkanapon belül visszaküldheti a Szolgáltató részére a távollevők között kötött szerződésekről
szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. és 5. §-ra tekintettel. Az élelmiszerek romlandóság alapján
történő besorolása az európai úniós szabályozásnak megfelelően és a korábbi Élelmiszer biztonság
zöld könyve alapján történik. Az élelmiszerekkel kapcsolatos jogszabályok a következő linken
elérhetőek: https://portal.nebih.gov.hu/-/elelmiszer-jogszabalyok-jegyzeke A visszaküldés költségei a
megrendelést leadó felhasználót terhelik. A Szolgáltató a visszaküldött tételeket tartalmazó csomag
felbontásáról és a tételekről fényképet készít az esetleges viták elkerülése érdekében. A Szolgáltató
köteles a megszabott határidőn belül visszaküldött tételek ellenértékét a visszaküldött csomag
kézhezvételét követően legkésőbb 30 napon belül visszafizetni a megrendelést leadó felhasználónak
átutalással teljesített fizetés esetén a felhasználó bankszámlaszámára történő visszautalással,
készpénzes fizetés esetén a felhasználó választása szerint a felhasználó által e-mailben megküldött
banki adatok alapján banki átutalással a megjelölt bankszámlaszámra vagy készpénzben. A
megrendelő a hibás, nyomott, sérült termékek átvételét megtagadhatja. Amennyiben a megrendelő
a csomag átvételekor személyesen nincs jelen, úgy elvárható határidőn belül (1-3 nap) fényképpel
jelezheti a Szolgáltatónak a hibás terméket, amit a Szolgáltató a fentiek figyelembe vételével
korrigálhat. A vásárlást követő 24 órán belül jelezze felénk reklamációját friss gyümölcs vagy zöldség
esetén és ha lehet mellékeljen fotót is mivel a friss gyümölcsök, salátafélék fogyasztási ideje 1 nap.
Ezt követően csak olyan friss termékre tudunk elfogadni reklamációt, aminek fogyasztási ideje
hosszabb mint 1 nap illetve, ahol a probléma nem volt szemmel látható (pl egy tök). Hosszabb
szavatossági idejű termékeknél természetesen a minőségi kifogást később is elfogadjuk.

Honlap használata, folyamatos működése
A Honlap használatával és az azon keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos
további feltételek és információk a honlapon található Vásárlási Feltételek tartalmazzák, amelyek
jelen ÁSZF részét képezik. A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Honlap, és a Honlapon

igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni
annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Szolgáltató nem vállal felelősséget
az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független technikai leállás,
szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okoznak. A
Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Honlap látogatásának és használatának,
biztonságosságának és megbízhatóságának érdekében, azonban ennek ellenére is előállhatnak olyan
technikai hibák, amelyek lehetőségének tudomásulvételét a Honlap látogatói és felhasználói részéről
vélelmez a Szolgáltató.

Szerzői jogok
A honlap teljes tartalma, így különösen az azon található adatok, tájékoztatók, képek, leírások,
szövegek, ábrák és a Honlap arculata, megjelenése és felépítése, az egyes funkciók kivitelezése a
Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, és mint olyan szerzői jogi oltalmat élvez. A Szolgáltató
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azok felhasználása sérti a Szolgáltató szerzői jogait és jogi
következményeket von maga után. A Honlapra történő hivatkozás elhelyezése más felületeken
engedélyezett, amennyiben a hivatkozás a Honlap főoldalára vezet, a Honlap belső oldalaira
hivatkozás kizárólag a teljes oldal tartalmára történő hivatkozás esetében megengedett a Szolgáltató
előzetes jóváhagyása mellett. Egyik esetben sem történhet a hivatkozás olyan formában, hogy azzal a
Honlap, illetve annak valamely belső oldala vagy tartalma egy másik honlap tartalmaként tűnjön fel.
Weboldalunkon megjelentetünk recepteket, illetve azokra mutató hivatkozásokat. Ezek a tartalmak
nem képezik a Szolgáltató tulajdonát.

Termékeket ábrázoló képek
A Honlapon megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként
szerepelnek! A Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a termék azonos lesz a képen láthatóval,
melyért felelősséget nem tud vállalni. A Honlapon található információkat legjobb tudása és
meggyőződése szerint közli a Szolgáltató, mely tartalmazza a termék részletes leírását, súlyát,
összetevőit és allergéneket, szükség esetén a tápértékét, egységárát. Kérjük a regisztrált
felhasználókat, hogy az illusztrációként feltüntetett képet, grafikát szíveskedjenek egyeztetni a
rendelt termék adataival, esetlegesen az postmaster@biotermelotol.hu email címen segítséget kérni
a Szolgáltatótól.

Jogvita
A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a közte és a Szolgáltatást igénybevevő
regisztrált felhasználó között létrejött szerződésből eredő bármilyen nemű nézeteltérést vagy vitát a
felek bíróságon kívül rendezzék el. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem
rendezhető, a szerződésből eredő jogvitával kapcsolatosan a Szolgáltató székhelye és a pertárgy

értéke szerint illetékes magyar rendes bíróság kizárólagosan jogosult eljárni. A jelen ÁSZF-ben nem
szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató a Szolgáltatást képező üzleti tevékenységére vonatkozó
mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben
foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Adatvédelmi panasz esetén Felhasználó bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap:
http://www.naih.hu) fordulhat.

Kérjük, hogy csak akkor regisztrálj a Honlapunkon, amennyiben egyetértesz a fentiekkel. Amennyiben
az ÁSZF-el kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt az
postmaster@biotermelotol.hu e-mail címre.

Kovács Barna egyéni vállalkozó